Vibe&Banke

Vibe & Banke er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som udfører projektering med bæredygtige byggematerialer. Vi tilbyder rådgivning, dokumentation af og udførsel af miljørigtigt, bæredygtigt byggeri, med fokus på bæredygtighed, hyper selektiv nedrivning og begrænsning af CO2 udledning.
Sammen med vores kunder ønsker vi at være en aktiv del af den grønne omstilling og
gøre vores for at vi når målsætning om 70% reduktion af COudledninger. Eks er Staten
og kommunerne Danmarks største bygherre og alene COaftrykket fra disse bidrager
med 33%. Derfor er dette felt et af de vigtigste indsatsområder.


Samarbejdspartnere