COrapport

Komplet rapport over bygningens COaftryk baseret på de materialer der findes i huset/bygningen  

COrapport

Kasserede og genbrugte samt nye materialer føres i regnskab, med fokus på minimering af COaftryk. Træ og mursten genbruges så vidt muligt, for at minimere udledning af CO2. Ved almindelig nedrivning kasseres de brugte materialer. Ved afbrænding af træaffald, udledes den COder er bundet i træet, til skade for naturen. Ved genbrug af mursten, spares den mængde COder går til ved produktion af nye mursten.

Resultatet er en COrapport der redegør for den bundne CO2
i bygningen, og omkostninger og besparelse på COregnskabet ved konventionelt kontra bæredygtig nedrivning og byggeri.

Der tilbydes 2 ydelser. En komplet scanning og opgørelse af et hus, i forbindelse med nedrivning.


Klimacertifikat: Ved renovering/ombygning opgøres affald, samt genbrugte og nye materialer til beregning af CO2
ækvivalenter. Således der redegøres for den CO2-mæssige omkostning eller besparelse ved opgaven.

Samarbejdspartnere