Hyper selektiv nedrivning

Bæredygtig nedrivning

Bygningen gennemgås og materialer identificeres, levetids-estimeres og registreres. Materialer udtages til direkte genbrug eller up-cycles til anden anvendelse. Træ-affald bliver til træfiber og isolering aso eller osv. og så videre. Denne process ønskes yderligere automatiseret med CO-robotter udviklet i samarbejde med Universal Robots.


Samarbjedspartnere