Klima rapport

Komplet rapport over bygningens CO2 aftryk baseret på de materialer der findes i huset/bygningen  

CO2 regnskab

Kasserede og genbrugte samt nye materialer føres i regnskab, med fokus på minimering af CO2 aftryk. Træ og mursten genbruges så vidt muligt, for at minimere udledning af CO2.

Ved almindelig nedrivning kasseres de brugte materialer. Ved afbrænding af træaffald, udledes den CO2 der er bundet i træet, til skade for naturen. Ved genbrug af mursten, spares den mængde CO2 der går til ved produktion af nye mursten.

Resultatet er en CO2 rapport der redegør for den bundne CO2 i bygningen, og omkostninger og besparelse på CO2 regnskabet ved konventionelt kontra bæredygtig nedrivning og byggeri.

Der tilbydes 2 ydelser. En komplet scanning og opgørelse af et hus, i forbindelse med nedrivning.


Klimacertifikat: Ved renovering/ombygning opgøres affald, samt genbrugte og nye materialer til beregning af CO2 ekvivalenter. Således der redegøres for den CO2 mæssige omkostning eller besparelse ved opgaven.

Samarbejdspartnere