Om os

Vibe&Banke bygger bæredygtigt 

Vibe og Banke er et bygge og rådgivningsfirma med fokus på bæredygtigt byggeri og minimering af CO2

Firmaet arbejder på en generel proces til dokumentation og genanvendelse af byggematerialer, bæredygtige byggeprocesser og materialer, samt grundlæggelse af en materiale bank over brugte materialer, og udvikling af robotter der mindsker arbejdsbyrden for medarbejdere i byggeriet, og sigt udvikling af værktøjer til selektiv nedrivning.

Der arbejdes på en såkaldt CORapport til brug for renovering/nybyg, således en given entreprises CO2
aftryk kan dokumenteres. Denne ønskes i første omgang markedsført og solgt via flere ejendomsmæglerkæder. En slags tilstandsrapport for bygningens klimaaftryk.Hvad kan vi?

Vi varetager hoved-og totalentrepriser i renoveringsopgaver, nybyg med fokus på genbrug af byggematerialer og anvendelse af nye byggematerialer med mindste muligt CO2 aftryk. Havnens Hænder og Woodfiber.dk som foretrukne leverandører. Også gl. mursten,
Gentegl, Gentræ mv. bliver anvendt i vores renoveringer eller husbyggeri. Vi håndterer og genanvender byggeaffald i nybyggeri og renoveringsprojekter. Hovedformålet med vores arbejde er at nedbringe CO2-aftrykket i byggeindustrien og med vores byggedesign kan vi næsten halvere CO2 pr. m2 i forhold til konventionel byggeri. Vi beregner hvor meget CO2 der er sparet i forhold til traditionelt byggeri og som dokumenteres med et Klima-regnskab. En slags tilstandsrapport for bygningens klimaaftryk, baseret på de materialer der findes i huset/bygningen. Som et led i vores arbejde inddrager vi borgere, som hidtil har stået uden arbejde eller borgere som på anden måde er udfordret og har svært ved at komme i arbejde eller få en uddannelse - dette er en del af hvad vi hos Vibe & Banke definerer som "ægte CSR" - at vi tænker holistisk og får alt og alle så vidt muligt med i processen. Vi prioriterer derfor at have et relativt højt niveau af naturlige glædesstoffer i kroppen. Og der er kun den bundlinje, resten kommer af sig selv. Så vi måler på hvor mange gode dage man har i Vibe & Banke.